Vastaava työnjohtaja Lappeenranta

Vastaavan työnjohtajan palvelut

Vastaava työnjohtaja

Kaikessa luvanvaraisessa rakentamisessa kohteelle täytyy nimetä rakennustyöstä vastaava työnjohtaja ”vastaava mestari”, jonka tehtävässä toimimiseen hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Ilman tehtävään hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa mitään luvanvaraista rakennustyötä ei voida aloittaa.

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu järjestää rakennusvalvontaviranomaisten määräämät katselmukset, varmistaa ja dokumentoida rakennustöiden eteneminen olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti sekä antaa tarvittaessa neuvoja hankkeen toteutukseen.

Eräs tärkeimmistä tehtävistä on pitää asiakas ajan tasalla mitä rakennustyömaalla tapahtuu ja ovatko työt edenneet suunnitelmien mukaisesti.

 

”Tehtävän tärkeimpänä kulmakivenä on varmistaa, että rakennushanke toteutetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti unohtamatta muita rakentamiseen liittyviä säännöksiä, määräyksiä sekä hyvää rakennustapa”

 

black metal canopy frame

Vastaavan työnjohtajan tehtäviä ovat esimerkiksi:

  • rakentamisen suunnitelmien mukaisen toteutuksen varmistaminen, dokumentointi ja arkistointi sähköiseen lupaohjelmaan
  • katselmusten ja kokousten järjestäminen sekä niihin osallistuminen
  • Työturvallisuudesta huolehtiminen (tietyin rajauksin, työsuojeluvastuu)
  • Laadunvarmistuksen toimenpiteet (rakennusmateriaalien sekä rakennustyön laadun varmistaminen työmaakäyntien yhteydessä)

Pääsuunnittelija

Rakennuslupaa edellyttävässä rakentamishankkeessa on oltava vastaavan työnjohtajan lisäksi myös pääsuunnittelija.

Pääsuunnittelijan vastaa rakennuskohteen suunnittelutyön ohjauksesta, tarkistaa suunnitelmien yhteensopivuuden sekä selvittää rakennusluvan reunaehdot ja hakee tarvittaessa myös varsinaisen rakennusluvan.

”Pientalokohteissa on hyvin yleinen käytäntö, että kohteen vastaava työnjohtaja hoitaa myös pääsuunnittelijan tehtäviä”

Pääsuunnittelijan tehtäviä ovat esimerkiksi:

  • suunnittelutyön ohjaus sekä suunnitelmien yhteensopivuuden tarkistaminen
  • rakennusluvan ennakkokyselyn suorittaminen sekä rakentamisen reunaehtojen selvittäminen
  • rakennuslupamateriaalin koostaminen sekä liitäminen sähköiseen rakennuslupaan (piirustukset, suunnitelmat, selvitykset jne.)
  • rakennusluvan hakeminen
black metal canopy frame

Hinnasto

Vastaavan työjohtajan ja  pääsuunnittelijan palvelut

Vastaava työnjohtaja

Hinta: 67 €/h (sis. alv. 24%)

Pääsuunnittelija

Hinta: 67 €/h (sis. alv. 24%)

Kilometrikorvaus

Hinta: 0,7 €/km (sis. alv. 24%)

Asiakaspalaute

Timanttinen rakentaja korkealla moraalilla.

Jonne Mustonen

UKK

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on vastaava työnjohtaja ja milloin häntä tarvitaan?

Vastaava työnjohtaja (vastaava mestari) on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty henkilö, joka omaa riittävän koulutuksen sekä kokemuksen kyseisessä tehtävässä toimimiseen. Vastaavaa työnjohtajaa tarvitaan käytännössä aina, kun rakennustoimenpiteelle on haettu rakennuslupa.

Mitään luvanvaraista rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin kohteen vastaava työnjohtaja on hyväksytty kunnan rakennusviranomaisten toimesta tehtävään.

Mitkä ovat vastaavan työnjohtajan tehtävät pientalokohteessa?

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu pientalokohteissa varmistaa, että rakentaminen tapahtuu myönnetyn rakennusluvan ehtojen mukaisesti, unohtamatta rakentamista koskevien säännöksiä ja määräyksiä sekä hyvää rakennustapaa. Käytännössä vastaava työnjohtaja dokumentoi rakentamisen eri vaiheet ja varmistaa, että ne ovat toteutettu olemassa olevien suunnitelmien mukaan. Myös rakentajan neuvominen ja ohjeistaminen on tärkeässä roolissa vastaavan työnjohtajan tehtävän kuvassa.   .

Missä vaiheessa rakennusprojektia vastaava työnjohtaja on hyvä hankkia?

Vastaava työnjohtaja olisi hyvä hankkia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska mitään luvanvaraista rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin kohteelle on nimetty vastaava työnjohtaja.

Käytännössä parhaaseen lopputulokseen päästään silloin, kun vastaava työnjohtaja on palkattu ennen varsinaisen talopaketin/rakentajan valintaa. Näin asiakas saa parhaan hyödyn vastaavan työnjohtajan ammattitaidosta myös suunnitteluvaiheessa.

Mitä vastaavan työnjohtajan palkkaaminen maksaa?

Vastaavan työnjohtajan hinnoittelu koostuu tuntityöstä sekä erillisestä kilometrikorvauksesta.

Käytännössä perusomakotitalossa vastaavan työnjohtajan tehtävien kokonaiskustannukset ovat keskimäärin 3000-5000 €.

Mikä on pääsuunnittelija ja mitä työtehtäviä hänen rooliinsa kuuluu?

Pääsuunnittelija on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty henkilö, joka omaa riittävän koulutuksen ja kokemuksen kyseisessä tehtävässä toimimiseen. Pääsuunnittelijan tehtävän kuvaan kuuluu esimerkiksi rakennuslupavaiheen yhteydenpito valvovaan viranomaiseen ja mahdollinen rakennusluvan hakeminen sekä erilaisten suunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen.

Pientalokohteissa pääsuunnittelijan tehtävät hoitaa yleensä joko talotehtaan edustaja tai rakennuskohteen vastaava työnjohtaja.